Woorden doen ertoe….

In de hoorzitting met Mona Keijzer werd ze ondervraagd over haar uitspraken bij de talkshow bij van BNNVARA – Sophie en Jeroen – waarbij ze stelde dat #Jodenhaat een onderdeel is van de #Islamitschecultuur). De vrager trekt, mijns ziens terecht, een vergelijking naar de #Christelijkecultuur en of een minister die dat zou zeggen over die cultuur dan excuses moet maken of beter nog de woorden zou moeten terug trekken…

In haar reactie weet ze even niet waar te moeten beginnen. Maar gaat al snel de diepte in over haar geloof als #Katholiek gelovige. Ze legt terecht uit dat niet iedereen zo hoeft te denken, want iedereen kan anders in het geloof zitten, net zoals zij zelf ‘anders’ in haar Katholiek-zijn staat. Alleen deze terechte conclusie van Mona Keijzer zou voor haar al reden moeten zijn te beseffen dat ze de generieke uitspraak die ze gedaan heeft zou moeten terug trekken.

Maar dan gaat ze nog even verder over de Bijbel. Ze spiegelt de tweedeling in de Bijbel in het Oude en het Nieuwe testament en zegt: “Het Nieuwe Testament heeft, met de komst van #Jezus, het Oude Testament vervolmaakt”, daarna gaat ze door met: “Daarmee gelden die teksten niet meer”. Ik herhaal deze woorden: “daarmee gelden die teksten niet meer”… Ik zal er een aantal opnoemen uit het Oude Testament?, Het zijn er maar 10… Ik haal ze uit de Tenach/Tora van het Jodendom. Dit is hetzelfde boek. Alle vertalingen/uitgaves daarna zijn aangepast door mensen met een afwijkend geloven en visie en zijn daarmee niet volledig juist (ze wijken in sommige vertalingen namelijk (begrijpelijk) af.

1 – Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
2 – Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3 – Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
4 – Gedenk de sjabbat, dat gij die heiligt.
5 – Eert uw vader en uw moeder.
6 – Gij zult niet moorden.
7 – Gij zult niet echtbreken.
8 – Gij zult niet stelen.
9 – Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10 – Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

Om met de woorden van Mona Keijzer te spreken:

“Met de komst van Jezus en het nieuwe testament gelden deze teksten niet meer…..”
Dat zou een mooi zooitje worden als we dat zouden doen…

Ik hoop dat ze er een andere visie op na houdt dan wat ze nu uitspreekt. En dat ze tot inkeer komt en haar uitspraken intrekt en excuses maakt. Niet op basis van de 10 geboden. Maar op basis van haar eigen conclusie, dat je nooit een hele cultuur of een heel geloof (en al helemaal niet alle mensen in die cultuur of het geloof over één kam kan en mag scheren. Omdat dat een erg “valse getuigenis is over onze naasten”…

En ook al denkt Mona Keijzer dat woorden uit het Oude Testament er niet toe doen. Woorden doen er zeker wel toe. Gewone uitgesproken woorden, maar ook die uit het Oude Testament.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *