Nieuw onderwijssysteem

Onlangs kwam een post van Robbert Dijkgraaf (minister van OCW) in mijn tijdlijn over zijn bezoek aan Beau. Op zijn LinkedIn-pagina kan je zijn stukje terugkijken. Wat een mooi betoog bij Beau, ik draag dat na aan mijn hart. Heb al langer gedachtes in deze richting, over de onderwijslaag voorafgaand aan het BO (Beroeps Onderwijs)… namelijk bij het VO (Voortgezet Onderwijs). Ik heb daar op mijn blogsite meerdere blogs (hier en hier) over geschreven. Deze gingen over het imago van het VMBO. Echter dit ligt in het verlengde van het onderwerp dat de minister aanhaalt. Immers gaat het over de achterstelling van het MBO ten opzichte van het HBO en WO, welke we ook terug vinden in het VMBO versus Havo en VWO. Terecht haalt de minister aan dat dit niet meer van deze tijd is, terecht haalt de minister aan dat deze beroepsgroep van wezenlijk belang voor Nederland is én terecht haalt de minister aan dat de tijd nu daar is om daar verandering in aan te brengen. Het hoe blijft helaas nog onduidelijk.

Ik wil daar graag een aanzet toe geven. Mijns inziens moeten we beginnen met de tenaamstelling, want daar begint het al bij: De imago-vorming als gevolg van de naamgeving! Bovendien is dit “vrij eenvoudig” aan te passen, immers verander je dan nog niks, ‘alleen maar’ de namen. Lees mee hoe dat al een verschil kan maken.

Nu spreken we in het BO (Beroeps Onderwijs) over:

In het het VO (Voortgezet onderwijs) onderkennen we de volgende stromingen:

Laten we beginnen met de MAVO: Laten we die term maar gelijk naar het rijk der historie verwijzen. Deze term draagt enorm bij aan het slechte imago van het VMBO. Doordat je met deze benaming afstand lijkt te nemen van het (overige) VMBO. Wat dus het negatieve imago van het VMBO versterkt (waarom zal je het anders een andere naam geven)… Vervolgens de HAVO: Op dit moment al een vreemde naam in het rijtje. En als je MAVO niet meer gebruikt kan HAVO ook niet meer worden gebruikt (zonder Middelbaar ook geen Hoger en v.v.). En tot slot het VWO: deze lijkt mij een prima afkorting die eigenlijk als enige klopt met waar het voor staat.

Maar hoe dan verder? Laten we als eerste stoppen met termen als "hoger" en "lager". Die scheppen afstand en waarde die beide niet terecht zijn. Bovendien draagt het bij aan het imago probleem en het niet onderkennen van het feit dat ook daar ‘gewoon’ gestudeerd wordt. Op elk type wordt gestudeerd en op elk type wordt meerwaarde getraind/gecreëerd voor de maatschappij van morgen. Ik ben zelfs van mening dat het huidige MBO van veel groter belang is dan de lagen daarboven. Een afdeling zonder management draait gewoon door, maar een afdeling zonder uitvoerend personeel ligt echt gewoon stil….

Een voorstel/gedachte:

Wat van belang is in een goed onderwijssysteem dat mensen weten waar het voor staat en waar het toe leidt. Zoals hierboven beschreven is het VWO eigenlijk de enige die dat op juiste wijze doet. In deze stroming wordt men voorbereid om op wat daarna veelal volgt: Wetenschappelijk Onderwijs. Dus deze kunnen we behouden en als we deze als uitgangspunt nemen en we gaan dan van daaruit ons onderwijssysteem indelen kom ik tot een volgend schema:

Huidige systeem met nieuwe namen

Dit zijn stromingen die vertellen wat ze doen, zonder hoog of laag te benoemen:

  • PO: Praktijk gericht Onderwijs, waarbij het vooral gericht gaat op de praktijk
  • TO: Theorie gericht Onderwijs, waarbij een theoritische verdieping wordt opgezocht
  • WO: Wetenschappelijk (gericht) Onderwijs, waarbij een wetenschappelijke verdiep wordt opgezocht

Een lijn van PO naar TO naar WO is ook een logische, want elke stroming gaat meer de diepte in. Het zegt in principe niks over de “hoogte” van het onderwijs, maar over de diepgang/wijze van het gegeven onderwijs. De rode pijlen zijn trouwens de pijlen die vanuit die richting het meeste voorkomen aldus de statistieken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *