F*ck de Vrijheid van Meningsuiting….

Onlangs stond op de muren van het Paleis op de Dam in Amsterdam “Fuck de Koning”. Dit vermoedelijk als steun aan een ​​medelander die dezelfde woorden “Fuck de Koning, Fuck de Koningin, Fuck Het Koningshuis” vorig jaar riep, toen hij werd gearresteerd. De advocaat kondigde aan dat zijn cliënt werd vervolgd voor het beledigen van de Koning. Er ontstaat een discussie over of het toegestaan ​is ​om zoiets te zeggen. Men zegt dat artikel 111 “Het beledigen van de koning” in strijd is met de “Vrijheid van meningsuiting”.

Vlak hiervoor was er een aanval op een Mohammed-cartoons-expositie in Amerika en werd bijgewoond door Geert Wilders. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om te ‘vechten’ tegen de Islam. Hij laat geen mogelijkheid onbenut om zijn Anti-Islam-verhaal te verspreiden. Hij  gaat hier vaak over een grens onder het motto van “Vrijheid van meningsuiting”. Hij vindt de Islam de vijand van onze vrijheid. Enkele van zijn uitspraken zijn:

Dan is er de harteloze aanval op mensen die werkzaam zijn bij Charlie Hebdo. Laat ik voorop stellen dat ik het oneens ben met elke schietpartij. Mensen neerschieten is geen antwoord op welke actie dan ook. Direct na de aanslag begonnen mensen te roepen “Je suis Charlie”, om daarmee steun aan de slachtoffers en de satirische krant Charlie Hebdo te tonen. Mijn antwoord: “Je ne suis pas Charlie”. Ik ben nogmaals tegen de schietpartij, maar ik ben ook tegen de vrijheid van meningsuiting zoals deze (Charlie Hebdo en vele anderen) wordt gebruikt…

Ik geloof in vrijheid, ik streef naar vrijheid, elke dag weer. Ik denk dat “Vrijheid” de ultieme manier van leven is. Ik geloof dat vrijheid het beste in iedereen naar boven zal brengen. Vrijheid in het dagelijkse leven levert de beste keuzes. Vrijheid in werk resulteert in de beste beslissingen. Vrijheid zal resulteren in geluk, maar dit alles alleen …………… als het komt met verantwoordelijkheden!!!

Vrijheid betekent niet dat mensen het recht hebben om anderen te beledigen. Het geeft mensen niet het recht om anderen pijn te doen. Het beledigen van mensen, groepen of geloven zijn geen tekenen van vrijheid, maar zijn tekenen van onderdrukking.

Omdat:

  • als wij anderen beledigen, stellen wij onze manier van leven boven die van de ander;
  • als wij iemands geloof beledigen, stellen wij ons eigen geloof hoger dan die ander.

Vrijheid komt met verantwoordelijkheden, gebruik deze verstandig!!!

Laat me afsluiten met een uitspraak van Abraham Lincoln:

Those who deny freedom to others deserve it not for themselves.

Wall Quotes - Abraham Lincoln - Those who deny freedom to others deserve it not for themselves

 


Freedom comes with responsibilities….

Freedom comes with responsibilities….

Lately I am more and more astonished when I read and hear the news.

This weekend on the walls of our Palace in Amsterdam someone wrote “Fuck de Koning”. I guess there is no need in translating these words into English…. Well maybe I need to add that “de Koning” means “the King”. This was presumably to support a fellow Dutchman who shouted these words “Fuck de Koning, Fuck de Koningin, Fuck het Koningshuis” last year when he was demonstrating for a “Zwarte Piet-Discussion” arrested doing so. His lawyer announced his client would be fuckdekoningcharged for offending the King. In stead of a community speaking out there disgust on someone ruining the outer walls of the Palace a discussion started wether it is allowed to say something like this… People say that article 111 “Insulting the King” is outdated and is not according to the “Freedom of Speech” from our Constitution.

Last week there was an attack at a exposition of Mohammed-cartoons near Dallas-Texas in America, IS claimed the attack. The meeting was attended by Geert Wilders. A Dutch politician who made it his lifework to ‘fight’ the Islam with all he can. He will not leave any possibility unused to spread his word on Anti-Islam. Walking a thin line and claiming his “Freedom of speech” to do so. Even stronger, claiming the Islam is the enemy of our Freedom (of Speech). Among some of his statements are:

charlie-hebdo-alles-is-vergeven_0 (1)Early 2015 the Hebdo-shooting accured. An heartless attack on people working at Charlie Hebdo in Paris. Let me state I do not agree on the shooting and killing of more then 10 people in the name of Allah. Shooting people is not an answer to any aggression in general. Right after the shooting people started shouting “Je suis Charlie”, to show there support to the victims and the satiric newspaper Charlie Hebdo. My answer was “Je ne suis pas Charlie”. I am, and I state that again, against the shooting, but I am also against the freedom of speech they (Charlie Hebdo and many others) claim to use…

I believe in Freedom, I strive for Freedom every day. I think Freedom is an ultimate way of living. I believe freedom will bring out the best in everybody. Freedom in your every day lives results in the best choices for you and your family. Freedom in your works results in the best results in your job.

Freedom will result in happiness BUT this all will only happen unless…………… it comes with responsibilities!!!

Freedom does NOT give people the right to offend others. It does NOT give people the right to hurt the other person in any way. Insulting people, groups or (certain) believes are NOT messages of FREEDOM they are messages of SUPPRESSION. Because….

  • When we offend other people in any way, we suppress them to our own thoughts, to our own believes….
  • When we insult someones believe by drawing horrific cartoons on their leader, we suppress them to our own believes….

Freedom comes with responsibilities, use them wisely!!!

Let me close with a saying from Abraham Lincoln:

Wall Quotes - Abraham Lincoln - Those who deny freedom to others deserve it not for themselves