Het imago van het VMBO – deel 1

Dit jaar doe ik mee met een werkgroep die nadenkt over hoe we het VMBO interessanter kunnen maken voor de leerlingen en hun ouders. Uit de eerste gesprekken blijkt dat er een imagoprobleem is aangaande het VMBO. Dit imago is echter niet terecht en doet te kort aan het goede onderwijs wat gegeven wordt en moeten we zien te veranderen.

Maar hoe poets je een imago op? Waar komt dit imago vandaan? Waar ligt de bron van dit imago, wie werpt dit op en wie houdt dit in stand? Zomaar wat vragen die passeren als we nadenken over dit probleem. In een aantal blogs bespreek ik een aantal van deze problemen. In deze eerste blog probeer ik eerst het onderwijssysteem kort uit te lichten, hieruit komen de eerste ‘vreemde’ situaties al gelijk naar boven die leiden tot de bijzondere situatie.

Om een en ander te begrijpen is het van belang dat we snappen hoe het onderwijssysteem grofweg in elkaar zit. In het bovenstaande schema is dit schematisch weer gegeven.

Het Praktisch Onderwijs laat ik in het geheel buiten beschouwing in de blogs en richt mij slechts alleen op de 3 overige stromingen welke vanuit het BO (basisonderwijs) gekozen kunnen worden, te weten:

 • VWO
 • HAVO
 • VMBO

De eerste verbijzondering dient zich al aan. HAVO is een vreemde eend in de bijt. Waar de MAVO is verdwenen van het toneel (dit heet voortaan VMBO-TL) bleef de HAVO als instantie bestaan. Het zou in de lijn der verwachtingen liggen als ook deze een aanpassing behoeft naar bijvoorbeeld VHBO. Zie ter ondersteuning de doorstromingen (blauwe pijlen) welke plaatsvinden. Hiermee zou de volledige indeling logisch en begrijpelijk zijn.  Echter zou je je af kunnen vragen, wat maakt het nu uit hoe het heet? Maar toch zit hier een bron van het imagoprobleem waar het VMBO mee speelt.

Laten we als voorbeeld Apeldoorn pakken. Apeldoorn is de 11e gemeente (bron: Wikipedia 2019) van Nederland met ruim 160.000 inwoners. Apeldoorn kent 20 voortgezet onderwijsscholen, waarvan 10 scholen binnen de scope van dit blog vallen. Gezamenlijk bieden deze scholen 7x VWO, 6x HAVO en 3x VMBO aan (bron: Scholenopdekaart.nl 2019). Bijzonder is dat er ook (nóg steeds) 8x “MAVO” wordt aangeboden via de eigen sites van deze scholen. Een onderwijsstroom die formeel niet eens bestaat!! Van de 8 zijn er 3 specifieke VMBO-scholen, scholen die zich dus specifiek op het VMBO hebben gericht, maar alle drie via hun website “MAVO” ook nog steeds als stroming onderkennen.

Kennelijk wordt “MAVO” graag gelezen door de ouders van (toekomstige) leerlingen, of is er in ieder geval het gevoel bij de scholen dat dit zo is. MAVO lijkt een marketingterm te zijn geworden. Dit wordt trouwens gestaafd door de termen MAVO+, MAVO Extra, etc.  Dit zou te maken kunnen hebben met de mogelijke doorstroming naar de HAVO! Er zijn 5 scholen die een “MAVO” aanbieden, waar ook een HAVO-afdeling aanwezig is. Doorstroom hier zou makkelijk moeten zijn en naar verwachting ook veel gebruikt moeten worden. Echter de cijfers uit 2018 (bron: Onderwijsincijfers.nl 2018) bewijzen een totaal ander beeld:

 • Doorstroom VMBO-MBO: 17900 (97%)
 • Doorstroom VMBO-Havo: 600 (3%)

Kortom de doorstroming die de indeling van ons onderwijssysteem voor ogen heeft, is ook de doorstroming die het overgrote merendeel van de leerlingen volgt (mbt het VMBO dan). Toch kiest ruim de helft van alle ouders van leerlingen voor de onderwijsinstellingen waar MAVO-HAVO-VWO aangeboden wordt tov de VMBO scholen. Kennelijk houden we vast aan oude termen en oude gevoelens en zou de praktijk ons moeten leren dat het VMBO een plaats verdient in ons stelsel en in imago niets onder hoeft te doen aan de andere stromingen.

 


Halve Marathon van Amsterdam???

Gisteren heb ik mij door FB-loze Marco uit laten dagen om een nieuw doel te stellen. Waar ik ondertussen al veel te lang beklaag over mijn fysieke gestel, leek het hem een logische stap….


Een paar jaar geleden deed hij dat ook al. Dat resulteerde in een prachtige levenservaring in Noorwegen door een meerdaagse wandeltocht. Met een tussen-mijlpaal bij de 8 van Apeldoorn….


Nu, ligt het niet veel anders. De tussen-mijlpaal hebben we anders gezet en mijn uiteindelijke doel wordt een trailrun door de #Noorse bergen moet gaan worden in #2020 is de tussenmijlpaal voor mij een doel op zich en zeer zeker iets waar ik al 46 jaar NIET aan heb gedacht:


De halve, maar toch, marathon van Amsterdam op 20 oktober 2019 #tcsam_19


Waar ben ik aan begonnen……😅


Egalité, Fraternité e Liberté

I just wrote a speech I am willing to share with you and the world. Hopefully I can use it when justice can correct the flaws of a country in despair…….

“Honourable judge, I want to ask you to speak to you today. Not only to you, but to all in this room here today, and even to everybody outside this room, in this beautiful city of love.

A little more than 16 years ago, I invited a beautiful girl from Brasil to visit me in Holland. Young, unemployed just graduated from university and single. We met just a few months earlier in Rio de Janeiro and I was happy I was able to invite her over. She brought a brand new passport, a few hundred dollars and guilders and my address and telephone number in her pocket. On Schiphol Airport she was stopped by the Dutch border police. In the mean time I heard nothing on my side of the border about her whereabouts, neither did she hear anything from me about my whereabouts. We both were angry, scared….. maybe, but hopeful things will turn out right. It took the police a few hours before they called me to the room as well. The explanation was simple: The police wanted to check me out. Because a young person with so much cash and a Dutch address in her pocket was for them reason enough for suspicion. A few hours later they let us go. We were happy. Not only for being together, but also for these safety measures. These measures prevent, for example, illegal prostitution and are there to protect and serve the good willing people.

Now, little more than 16 years later, I invited my brother in law from Brasil. A man, married and a young father of 2 gorgeous boys, having a job in Rio de Janeiro, being a volunteer in the local Catholic Church. My wife and I (we are married for 15 years in 2016!!) are happy to be able to invite him to visit us. I met him over 16 years ago, and last seen each other about 8 years ago. We have never met his children yet, and he never met our youngest pride. He never travelled outside Brasil, nor to say to Europe. This man is an example to me, to you, to every man in this room, in this city, on this planet. This man is dedicated to his loved ones more than most men are. Even when times get tough, and they do in Brasil, from time to time.

Anyway, we told him to bring a brand new passport, travel light, because there is nothing he needs while he will stay with us the whole time. He had a little letter with him telling the officials he is visiting his sister and staying with us. Together with our names, address and telephone-numbers in his pocket he went on his maiden voyage by an Air France airplane. On Paris airport Charles de Gaulle he was stopped by the French police. In the mean time we heard nothing on our side about his whereabouts, neither did he hear anything from us. A few hours later he could reach me, he told me was held by the police. We both were angry, scared……. maybe, but hopeful things will turn out right. It took me 6 hours to get to Paris by car to support him. Although I was at Zapi3, which we called the ‘hotel’ ever since, at 7.30pm (visiting hours are until 8pm) they did not let me in. They did not speak to me, nor explain anything to me. No-one spoke one word of English…

I went on to my friends in Paris. We are proud and rich to have such great friends in Paris to let me stay unexpectedly in their house. The day after I would try to see him again. Reasons why he was forbidden to continue his travel were explained and put on paper – in French only. There were two reasons:

 • His papers where not in order: He missed an invitation from our side….
 • He did not carry sufficient money for his stay: An estimated €1000!!…..

I tried to explain them (at Zapi3) he carried a brand new passport, a letter (from which the Dutch Police – Marechaussee – agreed as fit for the travel!!) with our address stating his visit with his sister, but there was nothing they could and want to do. Again no-one spoke English or dare to do so. I carried enough money to hand over to him to support his visit and finally, together with a nice friendly officer, we did. We also made a more official invitation in French (for a visit to his SISTER…..), so all requirements should be in order now…

Untill now it did not change his situation. Although I am confident in your judgement and that you will decide accordingly and we can finally share precious time together I want to address to you, this room and the world about the following:

All of us, my brother in law, me, my wife, my friends here with us, support the strict rules on traveling. We support all right measures to keep the wrong people out. But the rules should also allow the right people to enter our free world!

“Our free world”, we always call our world the free world, because we live in a society based on freedom. We are entitled to say whatever  and go wherever we want without the risk of being caught and send to jail. Our “free world” based on three simple terms. Terms invented in this great country: France. Terms represented by the colours of your flag, and also mine (the Dutch one). Egalité, Fraternité and Liberté. First time introduced during the French Revolution in the 19th century but finds it origin in the century before already. These French word are the basis of the whole free (Western) world. A world that consists of countries like France, Holland, America but also Brasil and many many more. A world that we defend and cherish. Values that we fight for and are proud of.

Since the last years attacks in France (Charlie Hebdo and later on again in Paris) and more recent on Zaventem in Belgium and the constant threat for new attacks more and more national leaders declare “states of emergency” and claim to be a country at war. All to defend our three main values: “Egalité, Fraternité and Liberté”. But can we be in war? War is a machine that exists in the wish for two different countries that claim the same property. Is that the case nowadays? I think not. I do not say we are not under attack, but it is not war. The attacks are not based on the wish to gain the grounds we live on. The attacks are not even based on the wish to claim our values. The attacks have only one goal, the goal to destroy these values. Once these values are destroyed the opposite has won.

Constantly I hear world leaders say these terrorist won’t win. Constantly I hear world leaders say that they are determined to overcome these attacks and our values will prevail. A while ago these speeches made me silently proud. All leaders from the free world claim to stick together in defending these values. But so far, unfortunately without success. Attacks still take place, not only on our own grounds, but all over the world.

Dear court, honourable judge. Again I  state I am in favour of strict controls at our borders and  stronger regulations on who and when people can enter our free world, but this last week to me was a proof the terrorists are winning. Our three most valuable terms did not longer exist. My brother in law was captured while he did nothing wrong – His Liberté was there for strongly limited. Any possibility to correct any failure I or he made in the recent past was made impossible – Our Fraternité was there for obviously less important. The way he has been treated: For two days in a row now, he was put in a cold and empty room at the airport trying to break him so he would ‘voluntarily’ requests his return to Brasil (and repeatedly asking him to do so) is clearly a breach of our value Egalité.

But like I said earlier: I am confident in you – honourable Judge – to correct this. You have the power to restore these values. You have the power to regain a little of my faith, of my brothers faith, even the faith of many others in this room and outside this room, to set him free and let him join the remaining of his holiday in our shared free world. To show him we are brothers who live in peace and are equal to one another. Despite our difference in background and lives, it is the only right thing to do!

 

Thank you for your time!!

 

Yours gratefuly,

Your brother and friend in this free world,

Ante Brinkman

 

PS1: I did not get the opportunity to use the speech, I even did not bring it with me. I had my moment to answer some questions, but the main part was played by my brother in law. And he did marvelous!! I am proud to have is my brother!!!

PS2: The judge did the only right thing he could do!!


A Little something about me….

I am born in 1972 and married to Joseane (a Brasileira) in 2001. Together we have the fortune to guide our three kids to full wisdom. A big responsibility in this fast changing world. My wife works 4 days a week at a governemental institution, I am mainly self employed. Try to do so in also 4 days a week.

Together we manage Saudades Brasileiras, a store for foods and drinks from Brasil. We started this shop in 2010 as an answer to our own questions for Brasilian products which are hard to get in the Netherlands. Now it is one of the biggest webshops for Brasilian products in The Netherlands.

In my spare time I play volleyball. As a setter I divide the balls to our attackers. I try to make the best choices for the team and set the right ball for the right attacker to gain a maximum score. This position refers a lot to the positions I aspire in my daily work. Making the right choices, for the right people and delivering the right sources to the teammembers to make them able to perform on their best and beyond.

From my background in sports I have some strong believes:

 • I believe companies are managed in simular ways to sports clubs
 • I believe managing teams works simular in both areas
 • I believe that the sum of individuals is stronger when working as a team
 • I believe managing results will result in failure, while managing people, succes is garanteed
 • I believe positive feedback makes people grow, where negative feedback holds people back to excell

With these blogs I want to share with my readers the way I feel the world. It is not how I see it, but how I feel it….  Seeing and feeling is often the same, but as often can it be different. The next picture will seem cold to many of you. The snowy landscape of Reine – Norway tells us it is deep winter. Even as we see it is cold, I feel warmth and friendlyness in the picture though.

Reine - Norway

I will write my blogs about personal things as well as professional items. In any case I hope you will enjoy reading them and in that case comment me about them. If you don’t like (or don’t agree) on what I write, I challenge you to give your comments as well. I am very interested in all of them and will read all of them too.

In this case I believe that any shared opinion makes a difference!!

Thanks for visiting!!

 


Welcome dear readers

I want to welcome you on my blog-site.

Here I will post my reflections on everything that interests or triggers me. Sometimes I will publish in Dutch, sometimes in English. I apologize for the ones who can’t read Dutch (but google translate does miracles).

I am self employed, entrepeneur so to speak, and I am always seeking for freedom. Freedom is, to me, the ultimate way of living. Everybody deserves freedom, and no-one should be hold back to live in freedom.

Freedom is according to the Cambridge dictionary:

…….the condition or right of being able or allowed to do, say, think, etc. whatever you want to, without being controlled or limited…….

So freedom is not only freedom of speech, freedom to live, freedom to go anywhere you like, etc. Freedom is also “not being limited” by anything. And this anything is the base-line of everything I want to gain in live. Not just for me, but for the people around me, the ones I love.

But also for the you!! It is this longing for freedom that thrives my ideas as entrepeneur.

I hope you will enjoy my posts. If so leave a comment and share!! If not, do the same. I am looking forward to all your feedback!!

With kind regards,

Ante Brinkman